Wzdół Rządowy, near the Świętokrzyski National Park (2002 y.)

Świętokrzyski National Park - 0210-01804P ^