Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 0608-02590C ^