Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 0608-03225P ^