Village Klakowo - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 0608-03235P ^