Święty Krzyż, Świętokrzyski National Park, Poland

Świętokrzyski National Park - 0805-00207C ^