Święty Krzyż - Świętokrzyski National Park, Poland

Świętokrzyski National Park - 0805-00223C ^