Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 0908-00699C ^