Berezowo - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 1001-00056C ^