Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 1010-01405C ^