Wojnówka - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 1010-01417C ^