Święty Krzyż - Świętokrzyski National Park, Poland

Świętokrzyski National Park - 1301-00022C ^