Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 1307-00737C ^