Podlachia, Poland

Podlachia, Poland - 1307-00788C ^