Varri i Abaz Aliut - Tomorri Mountain National Park, Albania

Albania - 1807-00263C ^