Szafran, krokus (Crocus L., Crociris Schur), Gorczański Park Narodowy

Wiosenne kwiaty - 0704-00541C ^