Gorczański Park Narodowy, szafran, krokus (Crocus L., Crociris Schur)

Wiosenne kwiaty - 0704-00541C ^