Vie dell’Est, sierpień 2010

Moje zdjęcia ukazały się we włoskim magazynie „Vie dell’Est” (Drogi na Wschód) w artykule Polska ginąca. Czasopismo promuję Centralną i Wschodnią Europę oraz zachęca do podróżowania.