Bazar ze zwierzętami przy drodze do Korczy - Albania

1507-01069c