Cerkiew Trójcy Świętej, Berat - Albania

Cerkiew Trójcy Świętej w Beracie w Albanii