Muzułmańskie miejsce kultu religijnego - Varri i Abaz Aliut, Park Narodowy Tomor - Albania

1807-00263c