Blue eye, Park Narodowy Thethit (Theth) - Albania

1807-00317c