Cerkiew w Komańczy (2003 r.) - Beskid Niski

0305-00427p