Gładyszów, łemkowska chata (2006 r.) - Beskid Niski

0605-01723p