Kulturowy wypas owiec (2006 r.) - Beskid Niski

0605-01809p