Cerkiew w Króliku Wołoskim (2008 r.) - Beskid Niski

0805-00225c