Wypał węgla drzewnego (2008 r.) - Beskid Niski

0805-00236c