Nieistniejąca wieś Długie - Beskid Niski

1505-00536c