Kapliczka w Czarne - Beskid Niski

Kapliczka we wsi Czarne w Beskidzie Niskim