Cerkiew w Króliku Wołoskim - Beskid Niski

1705-00536c