Rezerwat Zadni Gaj - Beskid Śląski

Powalone drzewa w rezerwacie Zadni Gaj w Beskidzie Śląskim