Żubry (Bos bonasus) - Białowieski Park Narodowy

Żubry na polanie w Puszczy Białowieskiej