Żubr europejski (Bos bonasus) - Białowieski Park Narodowy

Okazały żubr w Białowieskim Parku Narodowym