Żubry (Bos bonasus) - Białowieski Park Narodowy

Panorama z żubrami w Białowieskim Parku Narodowym