Białowieski Park Narodowy

Drewno martwych drzew jest bankiem różnorodności biologicznej