Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella L.) - Białowieski Park Narodowy

Szczawik zajęczy w lesie