Białowieski Park Narodowy

Olbrzymie dęby w Białowieskim Parku Narodowym