Białowieski Park Narodowy

Przewrócone olbrzymie drzewo