Białowieski Park Narodowy

Pierwotny ekosystem leśny