Białowieski Park Narodowy

Martwe drewno w Białowieskim Parku Narodowym