Białowieski Park Narodowy

Podmokły fragment lasu z przewróconymi drzewami