Białowieski Park Narodowy

Powalone drzewo w Białowieskim Parku Narodowym