Retorty, wypalanie węgla drzewnego (2003 r.) - Bieszczady

0310-02213p