Zaskrońce zwyczajne (Natrix natrix) - Bieszczady

0504-01612p