Retorty, wypalanie węgla drzewnego (2005 r.) - Bieszczady

0505-02025p