Rezerwat przyrody Sine Wiry - Bieszczady

1010-01446c