Połonina Wetlińska i schronisko Chatka Puchatka - Bieszczadzki Park Narodowy

Schronisko Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach