Rezerwat przyrody Ruska Kępa - Dolina Środkowej Wisły

0503-01205p