Rezerwat Radęcin (Święta Hala) - Drawieński Park Narodowy

0809-00857c