Wydrzy Głaz nad Drawą - Drawieński Park Narodowy

Wydrzy Głaz w Drawieńskim Parku Narodowym