Obszar Ochrony Ścisłej Drawski Matecznik - Drawieński Park Narodowy

1410-01079c