Nagrobek leśnika z jeleniem św. Huberta z XIX w. w miejscowości Miradz

1410-01088c